• Huvudmeny

8 januari 2013

Bristande svenskkunskaper hos universitetsstudenter

Historiker vid Uppsala och Linköpings universitet slår larm om att universitetsstudenterna inte har tillräckliga språkkunskaper för att tillgodogöra sig humanistisk vetenskap.

I en debattartikel i Upsala Nya Tidning skriver nio historiker från Uppsala och Linköpings universitet att dagens universitetsstudenter har så dåliga svenskkunskaper att de inte kan ta till sig ämnesundervisningen.

Enligt författarna missförstår studenterna muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, förstår inte tentafrågorna, brister i ordförståelse och ordförråd och skriver allmänt mycket illa. De vädjar i artikeln om en uppryckning av svenskundervisningen i grund- och gymnasieskolan. Studenterna ”förstår helt enkelt inte vad vi säger”, avslutar de.

Studenterna själva verkar inte se problemet. Enligt artikelförfattarna förväntar de sig underhållning snarare än faktabaserad undervisning och att de som ”kunder” hos lärosätena har rätt att få allt serverat på ett fat.

Läs artikeln i UNTlänk till annan webbplats.


Uppdaterad 13 februari 2014