• Huvudmeny

14 november 2013

VR säger ja till språkteknologisatsning

Vetenskapsrådet har beviljat en ansökan om svenskt deltagande i ett europeiskt infrastrukturinitiativ för språkresurser och språkteknologi inom humaniora och samhällvetenskap.

Vetenskapsrådet har i dagarna beviljat en ansökan om driftsbidrag för projektet ”SWE-CLARIN: Svensk språkteknologi för humaniora och samhällsvetenskap”.

Det innebär att Sverige kommer att medverka i det europeiska infrastrukturinitiativet Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Det har som mål att utveckla e-vetenskap baserad på användning av språkresurser och språkteknologi inom områdena humaniora och samhällvetenskap, alltså teknologier för att bekvämt arbeta med stora volymer text och tal i digital form som primära forskningsdatakällor.

Satsningen kommer samtidigt att bidra till utvecklingen av svensk språkteknologi i form av avancerad informationsteknik för svenska och andra språk i Sverige.

Ansökan innehåller en beskrivning av den tekniska infrastruktur och de tjänster som ska vara tillgängliga via Clarin. Där presenteras också en plan för hur den nationella organisationen för Clarinarbetet ska se ut, uppdelat på olika Clarincenter. Enligt ansökan är Språkrådet tänkt att ingå som ett kunskapscentrum för infrastrukturfrågor och språkresursanvändning. Det är i dagsläget dock mycket oklart hur projektet och arbetet kommer att utformas.

Belopp och villkor för bidraget är under förhandling. Mer information finner du hos Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats och hos Clarinlänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014