• Huvudmeny

4 november 2013

Vi minns Gun Widmark

Gun Widmark, professor i svenska och nordiska språk och tidigare ordförande i Språkrådets föregångare Svenska språknämnden, har nyligen avlidit.

Gun Widmark var den första kvinnan som blev professor i svenska och nordiska språk. Som professor verkade hon vid Göteborgs universitet 1970–1973 och vid Uppsala universitet 1973–1986. Även om hon i sin forskning huvudsakligen ägnade sig åt äldre svenska, hade hon både som lärare och forskare stor betydelse för att ge ämnet en starkare inriktning mot samtida svenska och moderna språkvetenskapliga teorier.

Bland hennes publikationer märks till exempel ”Det språk som blev vårt – ursprung och utveckling i svenskan : urtid, runtid, riddartid” (Gustav Adolfs akademien 2001) och ”Om uttal och uttalsnormering” (Ord och stil, Språkvårdssamfundets skrifter 4, Studentlitteratur 1972).

Gun Widmark var ordförande i Språkrådets föregångare Svenska språknämnden 1978–1987. Under sin tid där värnade hon särskilt den nordiska språkgemenskapen. Hon bidrog med kapitlet ”När Språknämnden var ung” i boken ”Svenska språknämndens historia” (Svenska språknämnden 2007).


Uppdaterad 05 februari 2014