• Huvudmeny

5 november 2013

Utredning föreslår en mer flexibel sfi-utbildning

En statlig utredning föreslår nu att svenska för invandrare (sfi) ska upphöra som egen skolform och slås ihop med komvux.

En statlig utredning om sfi lade den 31 oktober fram betänkandet ”Svenska för invandrare” (SOU 2013:76) till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Utredningen föreslår att sfi ska upphöra som egen skolform och slås ihop med komvux (den kommunala vuxenutbildningen). En sfi-peng ska också införas; den betalas ut till studenterna när de genomfört sina kurser med godkänt resultat.

Det övergripande målet med utredningen är att göra sfi-utbildningen mer flexibel, eftersom man konstaterat att eleverna utgör en mycket heterogen grupp. När sfi blir en del av komvux kan de elever som har möjlighet läsa komvuxkurser samtidigt som sfi, är tanken. I dag måste eleverna bli klara med sfi-kurserna innan de kan gå vidare till komvux.

Vidare föreslår utredningen att skollagen ändras så att sfi-undervisningen kan erbjudas på mer flexibla tider än tidigare, med tanke på att en stor del av sfi-eleverna yrkesarbetar. Idén med sfi-pengen är att skapa incitament hos eleverna att slutföra sina kurser samtidigt som systemet möjliggör en individuell studietakt. Kommunerna kommer även fortsättningsvis att ha huvudansvaret för sfi, men privata utförare ska också kunna bedriva undervisning om de godkänns av Skolinspektionen, enligt utredningen.

Läs mer på Sfi-utredningens webbsidorlänk till annan webbplats.


Uppdaterad 05 februari 2014