• Huvudmeny

25 oktober 2013

Språkrådets språktest i finska

Språkrådet har tagit fram ett språktest i finska, som ska pröva de kommunikativa färdigheterna hos andra och tredje generationens vuxna sverigefinnar.

Testet är avsett för dem som söker arbete till exempel i de finska förvaltningskommunerna, inom kyrkan, skolan eller på företag. Det krävs inga dokumenterade kunskaper i finska för att få göra testet. Ett intyg utfärdas, men detta ger inte behörighet till något yrke.

Det muntliga testet tar ca två timmar och det kombinerade muntliga och skriftliga testet tar ca fyra timmar. Under testet talar Språkrådets finskspråkiga personal endast finska. Deluppgifternas ordning kan variera och pauser kan läggas in. De muntliga delarna av testet spelas in.

Språktestet är avgiftsbelagt och betalas i förskott av antingen arbetsgivaren eller arbetssökanden. Priset för det muntliga testet är 500 kronor, priset för det muntliga och skriftliga testet 1000 kronor.

Mer om språktestet kan ni läsa här: Språkrådets språktest i finskaPDF (pdf, 257.6 kB) (pdf).


Uppdaterad 07 februari 2014