• Huvudmeny

21 november 2013

Smartmobiler och plattor skapar nya klyftor

Deltagandet i informationssamhället sker i dag alltmer via smartmobiler och pekplattor. Men det skapar nya klyftor, både mellan unga och äldre och mellan personer med olika inkomst och utbildning, enligt ”Svenskarna och internet 2013”.

Vi ägnar mer tid åt smarta mobiler och surfplattor – vilket skapar nya sociala klyftor. De mobila lösningarna har dock inte ersatt datorn och traditionella medier dominerar fortfarande. Det är några av resultaten från årets undersökning av svenskarnas internetvanor. Från och med i år går det att ta del av undersökningen i webbversion på den nya webbplatsen soi2013.selänk till annan webbplats.

Vi ägnar mer tid åt smarta mobiler och surfplattor

Den totala användningen av internet fortsätter att öka något. Men den stora förändringen gäller mobilt internet. Tiden som läggs på mobilt internet har mer än tredubblats på två år. Två av tre (65 procent) använder en mobil för att koppla upp sig till internet. Det är en ökning från 22 till 65 procent på tre år.

De unga driver på utvecklingen av smarta mobiler. Det märks tydligast för dem i åldern 12 till 15 år, där nu 78 procent dagligen använder en smart mobil. För bara två år sedan låg den siffran på fem procent. Ju yngre man är desto nyare modell har man.

Redan för fyra år sedan var de unga kvinnorna mest aktiva på de sociala nätverken och bloggarna. I dag har de smarta mobilerna förstärkt denna dominans ytterligare. I åldern 12 till 15 år känner sig flickorna mer delaktiga i informationssamhället än pojkarna.

Under de två senaste åren har spridningen av pekplattorna tagit fart. Var tredje svensk (31 procent) har i dag tillgång till en sådan. Det är främst den unga föräldragenerationen och deras barn som intresserat sig för surfplattan.

Nära hälften (45 procent) av tvååringarna använder i dag internet och bland förskolebarn är det i dag 25 till 30 procent som är dagliga användare. För fyra år sedan var det bara några procent. Så gott som alla upp till sju år som dagligen använder internet använder också en surfplatta.

Traditionella medier dominerar fortfarande

Det mobila internet har inte ersatt datorn. Så gott som alla med en smart mobil har också en dator och nästan alla med en surfplatta har både en dator och en mobil. Och även de som använder sin smarta mobil flera gånger om dagen, eller dagligen en surfplatta, använder sin dator minst lika mycket.

En stor del av tiden på internet går åt till tidningar, tv och radio. Ungefär 40 procent av tiden som tillbringas på internet i åldern 25 till 65 år, går i genomsnitt åt till att ta del av innehåll från traditionella medier.

Internet har successivt övertagit rollen som den viktigaste nyhetskällan för de upp till 45 år och är helt dominerande bland de yngre upp till 35 år. Ju äldre man är desto viktigare blir traditionella medier som tv, dagstidningar och radion. Med ökande ålder avtar internets roll som nyhetskälla snabbt.

Traditionella medier i sina traditionella former dominerar fortfarande, 18 år efter internets introduktion, svenskarnas medieanvändning. Samtidigt används också webbversionerna flitigt. Men det är mycket ovanligt att man helt övergivit de traditionella formerna.

En av tio (11%) läser någon gång en e-bok. Det är nästan exakt samma siffror som förra året. De flesta som läser en e-bok gör det på datorn och nästan alla som läser e-böcker läser också vanliga pappers- böcker. Speciella läsplattor är ovanliga. I jämförelse med USA ligger Sverige här långt efter.

Den mobila utvecklingen skapar nya digitala klyftor

Internet fortsätter att sprida sig till allt fler, men spridningstakten minskar för varje år. Antalet som inte använder internet eller använder det mycket sällan har minskat med 100 000 sedan förra året.

Digitala klyftor försvinner och nya uppstår. Nu är det ungdomar och den unga föräldragenerationen som är först med det nya medan de äldre är mer avvaktande. Även inkomst och utbildning spelar in så att andelen med smarta mobiler är betydligt högre hos dem med hög inkomst och hög utbildning och mångdubbelt större när det gäller surfplattor.

De som själva är aktiva på internet känner sig mest delaktiga i det nya informationssamhället. De är företrädesvis unga och välutbildade med god inkomst och intresse för att prova nya tekniska saker. Internettiden på Youtube spelar roll liksom tiden på de sociala nätverken. Det hjälper till om man besöker bloggar eller Twitter. Allra mest delaktiga känner sig dem som flera gånger dagligen är på Twitter och dem som på olika forum flera gånger dagligen postar inlägg och kommenterar vad andra har skrivit.

Under de senaste fyra åren har tiden med internet i skolan fördubblats. Hälften av skolbarnen använder internet för att göra skolarbete åtminstone någon eller några gånger i veckan. Men mer än hälften av dem som är yngre än tio år gör aldrig skolarbete på internet och en majoritet i åldern tio till elva år använder internet för skolarbete endast någon gång ibland.


Uppdaterad 05 februari 2014