• Huvudmeny

23 oktober 2013

Skicka in svenska ord

Nu kan du skicka in förslag på svenska ord i stället för engelska också till Språkförsvaret.

På Språkrådet har vi sedan många år tillbaka en lista med förslag på svenska ersättningsord för engelska uttryck – för den som vill försöka hitta bra svenska ord. Förslagen kan även gälla anpassning av engelska ord till svenskt uttal, grammatik och stavning.

En liknande lista har nu upprättats av föreningen Språkförsvaret. Precis som hos Språkrådet kan man skicka in egna förslag på ord som man tycker saknas i listan. I listan finns redan många ord inlagda, som lya för crib och takvåning för penthouse. Men listan är tänkt att växa kontinuerligt. En hel del av uttrycken har hämtats just från Språkrådets lista; vi får hoppas att listorna kan samordnas mer framöver.

Gå till Språkförsvarets engelsk-svenska ordlistalänk till annan webbplats.


Uppdaterad 05 februari 2014