• Huvudmeny

30 september 2013

Proposition för mer läsning i Sverige

I torsdags presenterade kulturministern den nya regeringspropositionen ”Läsa för livet” på bokmässan i Göteborg. I propositionen läggs som väntat särskilt fokus på läsfrämjande.

Målsättningen bakom propositionen är att öka läsandet i Sverige, främst hos dem som i dag läser mindre. Oavsett om de är unga eller äldre. För att öka läsandet föreslår regeringen bland annat att Statens kulturråd ska utforma ett handlingsprogram för läsfrämjande insatser på nationell nivå, att de ska samordna insatserna och sedan följa upp dem. För detta får de 15 miljoner kronor per år. Att kulturrådet skulle få dessa pengar var dock redan känt från kulturbudgeten som presenterades förra veckan.

Andra nyheter från den nya propositionen är att man till och med 2015 ska kunna få statligt stöd för litteratur- och läsfrämjande aktiviteter. Regeringen vill också styra de anslag som Folkbildningsrådet redan har, och avsätta 30 miljoner till läsfrämjande verksamhet, inte minst till vuxna som inte läser så mycket.

Som en annan del i sitt slag för läsfrämjande tycker regeringen att Kungliga biblioteket bör få igång en verksamhet där externa distributörer ska kunna förmedla e-böcker via den nationella katalogtjänsten Libris. KB har idag hand om driften av Libris. Regeringen vill att mer av den litteratur som redan finns digitaliserad av frivilliga, och som saknar upphovsrättsinnehavare, ska finnas tillgänglig för allmänheten. Just e-böcker kan annars vara ett dyrt företag för de enskilda biblioteken. Förslaget är att Sveriges Kommuner och Landsting ska stå för förhandlingarna mellan biblioteken och dem som har rättigheterna till litteraturen, och på så sätt underlätta för alla parter.


Uppdaterad 05 februari 2014