• Huvudmeny

18 september 2013

Personligare samtal med robotar inom vården

Samtal mellan robotar och människor fungerar bättre om de liknar samtal mellan människor. Det konstateras i en avhandling från Örebro universitet.

Annica Kristofferssons avhandling ”Measuring the quality of interaction in mobile robotic telepresence using presence, spatial formations and sociometry” (Örebro universitet 2013) baserar sig på ett internationellt forskningsprojekt där robotar placeras ut hemma hos äldre för kommunikation med bland annat vänner och vårdgivare. Roboten, som går under namnet Giraff, har en bildskärm så att de äldre både kan se dem de talar med och ses av dem. Giraff kan också röra sig runt i hemmet och styras av både de äldre och av vårdgivare.

Annica Kristoffersson har studerat hur kontakten med andra människor påverkas av att kommunikationen sker med hjälp av en robot i stället för på det sätt vi är vana vid. Hon har bland annat använt utrustning som registrerar hur vi pratar med varandra för att se hur samtalen flyter. Det visar sig att ju mer likt det är ett vanligt samtal, desto bättre flyter det på. Det vill säga att kommunikationen upplevs som mer positiv om samtalet sker öga mot öga, man diskuterar personliga angelägenheter, roboten är vänd mot den äldre och om den inte är för långt bort.

Annica Kristoffersson konstaterar att man behöver utveckla systemen så att de blir lättare att använda. Samtidigt behöver man bättre kunna mäta kvaliteten i interaktionen med roboten, och även se vad som händer med kvaliteten om man ändrar robotens funktioner.

Läs mer om avhandlingen på forskning.selänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014