• Huvudmeny

29 maj 2013

Ny lag om personnamn på gång

Namnlagskommittén förelår i sitt betänkande att mellannamnen försvinner och att dubbla efternamn återinförs.

Namnlagskommittén, där Institutet för språk och folkminnens språkliga expert Eva Brylla ingår, överlämnade i går betänkandet ”En ny lag om personnamn” till justitieministern.

Kommittén lämnar i betänkandet (SOU 2013:35) förslag till en ny lag om personnamn som ska ersätta den drygt 30 år gamla namnlagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och syftar till att ge medborgarna större frihet att själva få välja sina namn. Samtidigt ska lagstiftningen blir lättare att förstå och hanteringen av namnärendena förenklas. Kommittén föreslår bland annat följande förändringar:

  • Ett nytt och rakare lagkrav som innebär att namn som ”av språkliga eller andra skäl är uppenbart olämpligt som efternamn” inte får godkännas som nybildat efternamn. Vid behov ska språklig expertis medverka vid bedömningen av ett föreslaget namns lämplighet.
  • Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter.
  • Det ska bli fritt att utan prövning byta till ett efternamn som är så vanligt att det bärs av minst 2 000 personer.
  • Dubbla efternamn får bildas igen (den möjligheten försvann med 1963 års namnlag). Den som har ett dubbelt efternamn bestämmer själv ordningsföljden mellan namnen, om dessa ska vara förenade med bindestreck och om och när något av namnen i dubbelnamnet ska strykas.
  • Nya mellannamn kan inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
  • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort. Förnamn ska kunna ändras enklare och i samtliga fall kostnadsfritt.
  • Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets hantering av personnamn upphör.

Läs mer

Uppdaterad 20 april 2014