• Huvudmeny

22 november 2013

Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapsspråk

Vetenskapsrådet ska avveckla stödet till vetenskapliga tidskrifter. Men om tidskrifter med svenska som publiceringsspråk försvinner, hotas också svenskan som vetenskapligt språk.

Vetenskapsrådet kommer på sikt att avveckla sitt finansiella bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom samhällsvetenskap och humaniora. I år delar 31 tidskrifter på 3,5 miljoner kronor i bidrag, och för den enskilda tidskriften kan stödet vara avgörande för dess överlevnad. De minskade bidragen riskerar även att drabba språkvetenskapliga tidskrifter, som Språk och stillänk till annan webbplats.

”Vi har en språklag som slår vakt om svenskan som vetenskapligt språk. Om det slopade stödet leder till att vetenskapliga tidskrifter på svenska läggs ner försämras förutsättningarna för detta. Det är viktigt att det finns tidskrifter av hög kvalitet med svenska som publiceringsspråk. Jag hoppas att Vetenskapsrådet väger in den språkpolitiska aspekten i sitt beslut”, säger Ann Cederberg, chef på Språkrådet.

Vetenskapsrådet beslutade i slutet av september att ta fram en avvecklingsplan för bidragen till tidskrifter inom samhällsvetenskap och humaniora. Skälet till avvecklingsplanerna är enligt Vetenskapsrådet att rådet vill fokusera på sin huvuduppgift: att stödja ”grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet”. Bidrag till vetenskapliga tidskrifter ser man snarare som ett indirekt stöd. Man bedömer också att administrationen runt bidragen kräver för mycket resurser med tanke på de små beloppen.


Uppdaterad 05 februari 2014