• Huvudmeny

3 oktober 2013

Mer svenska för nyanlända elever

Regeringen föreslår nu mer undervisning i svenska för nyanlända elever i årskurserna 1–5.

Regeringen vill i budgeten för 2014 satsa mer pengar på undervisningstid i svenska för nyanlända elever i årskurserna 1–5. En likadan satsning gjordes för årskurserna 6–9 i budgeten för 2013. Under perioden 2014–2016 kommer alla årskurser i grundskolan innefattas av satsningen.

Förslagen innebär att de skolor som undervisar nyanlända elever tre extra timmar i svenska får ett särskilt statligt bidrag för det. Den utökade undervisningen kan ske i något av ämnena svenska eller svenska som andraspråk.

”Svenska är helt centralt för att nyanlända elever ska lyckas i skolan och genom att ge extra undervisning ges fler chansen att snabbare nå kunskapsmålen”, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande från regeringenlänk till annan webbplats.

Läs också mer om budgetsatsningen på regeringen.selänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014