• Huvudmeny

23 september 2013

Läsplatta underlättar läsning för dyslektiker

Läsning på läsplatta i stället för på papper kan öka både läshastigheten och läsförståelsen visar en ny studie.

I studien ”E-readers are more effective than paper for some with dyslexia” har 103 amerikanska gymnasieelever med dyslexi fått läsa texter på läsplatta respektive papper.

Pappersversionen av texten var i vanligt standardformat med i snitt ca 14 ord per rad, medan e-läsaren var formaterad så att läsaren i genomsnitt bara fick se ca 3 ord per rad. Eleverna fick då skrolla neråt för att läsa mer. Denna metod med färre ord på mindre yta tar avstamp i tidigare undersökningar som visat att större avstånd mellan bokstäverna gör det lättare att läsa, eftersom det blir svårare att känna igen ord och bokstäver när det är mycket som händer runt omkring.

Resultatet visade att en del elever läste fortare på läsplattan, och en del kunde dessutom förstå texten bättre. Detta har dock mer med ordmängden än med själva läsplattan att göra. Forskarna tror att det här resultatet skulle kunna gynna många dyslektiker, och fungera som ett bra komplement till traditionella metoder.

Läs mer i tidskriften PLOS Onelänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014