• Huvudmeny

27 november 2013

Kyrkan satsar på minoritetsspråk

Svenska kyrkan har inte alltid tagit hänsyn till det flerspråkiga Sverige, men nu ska det bli ändring. Psalmboken, gudstjänstordningen och förslaget på ny kyrkoordning ska översättas till de nationella minoritetsspråken.

Kajsa Syrjänen Schaal arbetar på Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet med att stödja kyrkans flerspråkiga arbete i stift och församlingar. Hon menar att minoritetsfrågor länge har varit osynliga i kyrkan:

”Kyrkan har inte alltid värnat minoritetsspråken. Kyrkliga ledare drev på så att det skapades nomadskola för samiska barn. Den romska kulturgruppen har under första hälften av 1900-talet farit illa i mötet med kyrkan. Hur har detta påverkat människor?”

Nu arbetar man inom kyrkan på ett förslag till en ny kyrkohandbok. Förslaget finns på på finska, i urval på sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska och meänkieli, samt på svenskt teckenspråk.

Psalmboken finns idag på finska och lulesamiska och arbetet med översättning till nordsamiska pågår liksom översättning av enstaka psalmer på meänkieli.

Kajsa Syrjänen Schaal betonar också vikten av att arbeta med dels barn och ungdomar, dels äldre: ”Vi bör också satsa mer på barn-ungdomsverksamheten inom minoritetsspråken. Visst det är viktigt att våra gamla får stöd på sitt hemspråk, men språket är viktigt för att stärka barns identitet.”

Läs mer på minoritet.selänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014