• Huvudmeny

30 oktober 2013

Gör quiz – bidra till språkforskning

Nu kan du bidra till forskningen om europeisk språkförståelse genom att göra ett språkquiz.

Nederländska språkforskare i Groningen undersöker i ett projekt hur väl européer förstår varandra när var och en talar sitt eget modersmål. I studien ingår sexton språk, bland annat svenska. För att få information om attityder och kunskaper kring grannspråk har man utvecklat ett språkquiz där deltagarna testas i förståelsen av ett språk som är besläktat med det egna modersmålet. Resultaten ska sedan användas i fortsatt forskning om språkförståelse i Europa.

Gör testetlänk till annan webbplats och bidra till forskningen!

Läs mer om forskargruppen Micrelalänk till annan webbplats (Mutual Intelligibility of Closely Related Languages). I ett tidigare projektlänk till annan webbplats har man också studerat språkförståelse mellan skandinaviska talare (svenska, norska, danska). Metoderna i det projektet har även tillämpats i en undersökning om språkförståelse mellan talare av nederländska varieteter och afrikaans.


Uppdaterad 05 februari 2014