• Huvudmeny

14 oktober 2013

God läsförmåga hos vuxna svenskar

Enligt en ny OECD-rapport står sig läskompetensen väl hos vuxna svenskar i ett internationellt perspektiv. Men skillnaderna mellan olika samhällsgrupper är ovanligt stora i Sverige.

Närmare 170 000 personer i 24 länder har deltagit i PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), en OECD-undersökning av vuxnas färdigheter på områdena läsning, räkning och problemlösning på dator. Sverige ligger i undersökningen högt, endast förbisprunget av Finland, Nederländerna och Norge. Vi är dock bäst i klassen på datorhantering.

Men Sverige har bland de största skillnaderna mellan hög- och lågpresterande. Bristerna är störst i gruppen utrikesfödda. Det ställer ökade krav på sfi-utbildningen. Och unga vuxna i åldern 16–24 klarar sig relativt sett sämre i undersökningen, vilket skapar oro för hur läsförmågan hos framtidens vuxna ska utvecklas. Det får vi ett kvitto på vid nästa OECD-undersökning om tio år.

Läs mer


Uppdaterad 05 februari 2014