• Huvudmeny

27 september 2013

Ger potentiellt EU-medlemskap skydd för minoritetsspråk?

I en ny avhandling från Dalarnas högskola undersöks hur minoritetsrättigheter, inklusive språkliga rättigheter, påverkar möjligheterna för stater att nå EU-medlemskap.

Anna Parkhouse vid Dalarnas högskola har i sin avhandling ”Does speed matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Language Rights Protection” undersökt sambandet mellan minoritetsrättigheter i några länder som ännu inte är EU-medlemmar och hur nära staterna står i processen att antas som medlemmar.

När det gäller diskrimineringslagstiftning visar undersökningen på ett starkt samband. Lagstiftningen mot diskriminering av minoriteter blev starkare ju närmare i tid ett EU-medlemskap staterna befann sig. För rättigheter kopplade till användning av minoritetsspråk och språkliga rättigheter i utbildningssektorn visade undersökningen dock nästan inget samband alls med ett potentiellt EU-medlemskap.

Orsaken till det svaga sambandet antas enligt Parkhouse främst bero på att de minoritetsspråkliga rättigheterna i länderna på Balkan redan beslutats om i samband med fredsförhandlingarna efter kriget på Balkan. De lagstiftade rättigheterna kring minoritetsspråk var alltså ganska höga redan från studiens början.

Läs mer om avhandlingen på forskning.selänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014