• Huvudmeny

21 oktober 2013

Esperanto – från idé till ideologi och idiom

Bo Sandelins nyutkomna bok ”Esperanto – drömmen om ett världsspråk” beskriver hur språket esperanto kom till.

En pojke såg att människorna runt honom inte kom överens och antog att det var för att de talade olika språk. Som vuxen uppfann han ett språk för att öka förståelsen, och sämjan. Bo Sandelins ”Esperanto – drömmen om ett världsspråk” (Dialogos förlag 2013) berättar historien om esperantos tillkomst och om dess skapare, Ludwik Zamenhof.

Sandelin berättar brett om esperanto som ideologi och som språk, från sent 1800-tal i Białystok till dagens Sverige. På vägen får läsaren även en lektion i europeisk historia och lite insikt i varför esperanto inte riktigt enade världen.

Bo Sandelin är professor emeritus på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Läs mer om boken hos Dialogos förlaglänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014