• Huvudmeny

17 september 2013

Dansksk språkförflackning i sociala medier?

I en undersökning om nätdanskan varnar Danska språknämnden för en språkutveckling med ökad stavningsvariation och språklig osäkerhet.

Dansk Sprognævn, Språkrådets motsvarighet i Danmark, har undersökt den danska som används i sociala medier och i andra snabba elektroniska medier. Danska språknämndens slutsats är att stavningsvariation och språklig osäkerhet ökat bland danskarna. Man pekar på ett ökat bruk av stavfel, särskrivningar, okonventionella förkortningar och strukna verbändelser (som jag skratta i stället för jag skrattar eller jag skrattade).

Språknämndens ordförande, Sabine Kirchmeier-Andersen, säger i en artikel på Danmarks radios webblänk till annan webbplats att språkutvecklingen bland annat kan leda till större acceptans för språkfel, ökade svårigheter att söka information och – om språkutvecklingen sprider sig till myndighetstexter – informationsförbistring.

Undersökningen är en del av projektet ”Skriftlig sprogfærdighed i Danmark”. I projektet finns flera hypoteser som förklaring till språkutvecklingen de senaste 30 åren: att fler och fler uttrycker sig i skrift snarare än i tal, att det vardagliga skrivande blivit mer offentligt och därför syns mer, och att detta vardagliga skrivande påverkar både annat mer formellt skrivande och våra språkattityder.

Läs mer om projektet på Danska språknämndens webblänk till annan webbplats. En kort diskussion i frågan fanns också på vår Facebooksidalänk till annan webbplats i fredags.


Uppdaterad 05 februari 2014