• Huvudmeny

18 november 2013

Begripsam satsar på kognitiv tillgänglighet

Ett nytt projekt, Begripsam, vill se begriplig information och tillgängliga webbplatser för personer med kognitiva funktionshinder.

I dag sker alltmer av till exempel handel och myndighetskontakter på nätet. Att hantera e-tjänster, bank-id och kontaktformulär ställer stora krav på de flesta av oss. För personer med kognitiva funktionshinder, som asperger och autism, kan det vara mycket svårt att hantera elektroniska tjänster och hitta rätt information på nätet.

Därför satsar nu i ett gemensamt projekt Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet, FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och ytterligare ett antal handikapporganisationer på att utreda situationen för berörda grupper och på sikt hitta lösningar för att inkludera personer med kognitiva funktionshinder i dagens it-samhälle.

Projektet Begripsam kommer att pågå i tre år och finansieras av Arvsfonden och Konsumentverket. Läs mer hos Arvsfondenlänk till annan webbplats.


Uppdaterad 05 februari 2014