• Huvudmeny

31 oktober 2013

Ann Cederberg uttalar sig i tv om bristande tolkkvalitet

Språkrådet har haft översättning och tolkning som tema under året. Språkrådets chef Ann Cederberg har både skrivit en debattartikel och intervjuats om ämnet i tv.

Språkrådets chef, Ann Cederberg, skrev i somras en debattartikellänk till annan webbplats om tolkning och översättning för DN Debatt. Cederberg konstaterar i artikeln att kompetenta tolkar är en demokratifråga men att det idag inte finns några krav på att tolkar och översättare i domstol ska vara auktoriserade. Ofta används den som kostar minst. Därför behövs bland annat förändrade regler för upphandling av tolk- och översättartjänster.

På DN Debatt kan du även läsa en artikellänk till annan webbplats i ämnet av Pirkko K. Kyllönen, vd för Språkservice Sverige AB.

Temat behandlas också i Språkrådets bok ”Från ett språk till ett annat” där olika sakkunniga inom tolkning och översättning ger sin syn på ämnet.

Mer information om auktorisation av tolkar och översättare finns på Kammarkollegiets webbplatslänk till annan webbplats.

Se inslaget på SVT Uutisetlänk till annan webbplats (inslaget börjar 5.39).


Uppdaterad 05 februari 2014