• Huvudmeny

28 oktober 2013

Teckenspråkslag förbereds i Finland

Den finska regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en allmän teckenspråkslag och se över ansvaret för de teckenspråkigas
rättigheter i speciallagstiftningen.

I den finska grundlagen befästs de teckenspråkigas rättigheter till sitt språk och sin kultur. Men detta skydd har länge ansetts vara otillräckligt. Även i speciallagstiftningen finns det bestämmelser om teckenspråk, men det är många gånger oklart vilket förvaltningsområde som är huvudansvarigt för dessa frågor.

En arbetsgrupp ska nu ta fram ett förslag till en allmän teckenspråkslag och förtydliga ansvaret i gällande speciallagstiftning. En utgångspunkt i arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Arbetet ska vara klart i april 2014.

Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med att arbetet nu påbörjas: ”Det är mycket viktigt att fästa uppmärksamhet vid de teckenspråkigas rättigheter och på bred front utveckla tjänster på teckenspråk. Åtgärder som riktar sig till småbarnsfostran är viktiga med tanke på språkutvecklingen hos barn som använder teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråket har också sedan länge varit i en särskilt hotad ställning.”

Läs ett pressmeddelandelänk till annan webbplats från justitieministeriet.

Uppdaterad 24 januari 2014