• Huvudmeny

1 oktober 2013

Pengar till teckenspråkssamarbete

Ett nätverk med språkvårdare för de nordiska teckenspråken föreslås få pengar av Nordiska Rådet.

Inom Norden har det bildats ett nätverk för språkvårdare för de nordiska teckenspråken som en utvidgning av det språkliga samarbetet mellan de nordiska språknämnderna. Ett första arbetssemiariumlänk till annan webbplats hölls under 2012 med pengar från nätverket för de nordiska språknämndernalänk till annan webbplats. Ett seminarium om teckenspråkskorpusarlänk till annan webbplats är planerat att hållas i december.

Nu föreslår Kultur- och utbildningsutskottet inom Nordiska Rådet att särskilda pengar ska avsättas för teckenspråksnätverket. Formellt beslut tas i oktober. ”Det är viktigt att döva och andra teckenspråksanvändare i de nordiska länderna fördjupar samarbetet genom möten och seminarier”, meddelar den finska riksdagsledamoten Tuula Peltonen i ett pressmeddelande.

Det är ett glädjande besked tycker vi på Språkrådet, som drivit frågan om teckenspråkssamarbete inom Norden. Kontaktperson för nätverket är Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk på Språkrådet. I Finland, Island, Norge och Sverige finns det språkråd eller nämnder som arbetar med teckenspråk, medan det i Danmark på Färöarna och Grönland bedrivs språkpolitiskt arbete i dövorganisationerna.

Uppdaterad 23 januari 2014