• Huvudmeny

19 september 2013

Hörselskadade elever får bekanta sig med teckenspråket

Manillaskolan bjuder in hörselskadade elever i grundskolan till temaveckor om svenskt teckenspråk.

Manillaskolan i Stockholm är en tvåspråkig specialskola som bedriver undervisning på svenskt teckenspråk. Hörselskadade elever som inte går i en sådan specialskola utan i vanlig grundskola får däremot ingen undervisning på och om det svenska teckenspråket. Under senare tid har intresset för det svenska teckenspråket ökat bland hörselskadade ungdomar. Manillaskolan arrangerar därför en temavecka per termin som vänder sig till hörselskadade elever i grundskolan.

Under veckan får eleverna besöka Manillaskolan och lära sig svenskt teckenspråk, umgås med teckenspråkiga elever och delta i dramalektioner. Höstens temavecka är 7–11 oktober. Läs mer hos Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 23 januari 2014