• Huvudmeny

7 november

Teckenspråk förelås ingå i Dansk Sprognævns uppdrag

Dansk Sprognævn (Danska språknämnden) bör få i uppdrag att arbeta med det danska teckenspråket. Det framkommer i ett lagförslag som behandlas i folketinget i Danmark.

Dansk Sprognævn (Danska språknämnden) bör få i uppdrag att arbeta med det danska teckenspråket. Det framkommer i ett lagförslag som behandlas i folketinget i Danmark.

Det danska teckenspråket har i jämförelse med andra nordiska teckenspråk haft en svag ställning i det egna samhället. Men det vill oppositionspartierna i Danmark ändra på. I ett lagförslag som lades fram i folketinget den 6 november föreslås Dansk Sprognævn få i uppdrag att bedriva språkvård för och sprida information om det danska teckenspråket.

Hos Danske Døves Landsforbund tar man emot beskedet med glädje. ”Det betyder att man från samhället sida erkänner vårt språk och därmed erkänner oss som människor. Det är en tydlig bekräftelse på att döva ses som en minoritetsgrupp”, säger ordförande Janne Boye Niemelä till tidningen Berlinske.

Att oppositionspartier lägger ett lagförslag utan regeringens medverkan är ovanligt. Men eftersom Danmark har en minoritetsregering så har oppositionspartierna möjlighet att driva egna förslag i folketinget. Lagförslaget ska nu beredas och Danske Døves Landsforbund hoppas att även regeringspartierna stöder förslaget. Om lagen antas börjar den gälla från den 1 juli 2014.

Uppdaterad 23 januari 2014