• Huvudmeny

25 novermber 2013

Hur delar man på föremål på teckenspråk?

I licentiatuppsatsen ”Avbildande verbkonstruktioner på svenskt teckenspråk” beskriver Pia Simper-Allen hur man språkligt beskriver hur föremål delas på eller bryts isär.

Verb är den ordklass i det svenska teckenspråket som anses ha den rikaste morfologin. En kategori som har hämtats från den kognitiva lingvistiken är ”avbildande verb”. I dessa bestäms händernas handformer och rörelser bland annat utifrån föremåls utseende och hur man handskas med dem, hur varelser ser ut och beter sig.

I undersökningen används ett stimulusmaterial från Nederländerna, som språkforskare använder för att ta reda på hur språket uppträder inom domänerna ”dela” och ”förstöra”. Det kan till exempel handla om hur man klipper i papper eller bryter isär en chokladkaka.

Pia Simper-Allen har i studien undersökt regelbundenheten hos avbildande verb för separationsaktiviteter i det svenska teckenspråket. Olika typer av klassificeringar utvärderas för att se vilket som passar bäst för att fånga in dessa språkliga aktiviteter. Arbetet ligger till grund för studier av teckenspråkiga barns språkutveckling, som är huvudfokus i Pia Simper-Allens forskning.

Pia Simper-Allen försvarade sin uppsats i tisdags den 19 november. Licentiatuppsatsen kan laddas ner från Stockholms universitets webbplatslänk till annan webbplats.

Uppdaterad 23 januari 2014