• Huvudmeny

7 januari 2013

"Syns vi så finns vi" - inspirationsdagar i Umeå den 30–31 januari

För att inspirera till ett fördjupat samarbete kring nya digitala verktyg arrangeras en tvådagarskonferens för verksamma inom ABM-sektorn. Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Institutets avdelning DAUM arrangerar, tillsammans med Umeå universitetsbibliotek och flera av länets ABM-institutioner, en tvådagars konferens för verksamma inom ABM-sektorn i de fyra nordliga länen.

Nya digitala verktyg ger oss verksamma inom ABM-området stora möjligheter att nå våra användare – men kräver också insikt, kompetens och entusiasm. För att inspirera till ett fördjupat samarbete inbjuder vi till inspirationsdagar i Umeå

Talar gör bl a Rolf Källman (Digisam), Ann Wiklund (Digidel), Curt Persson (Luleå tekniska universitet), Anki Berg & Veronica Karlsson (Västerbottens museum), Stefan Högberg (Regionarkivet Västra Götaland) m fl. Vi avhandlar frågor som nationella digitaliseringsstrategier och regionalt samarbete, upphovsrätt ur ett ABM-perspektiv, digital delaktighet och ger en rad exempel på innovativa lösningar.

Tid: 30–31 januari 2013. Plats: Umeå universitetsbibliotek.

Anmälan senast 22 januari, anmälningsavgiften 300 kr (plus moms) faktureras i efterhand. Program och anmälningsformulär: http://www.ub.umu.se/konferenser/syns-vi-sa-finns-vilänk till annan webbplats


Uppdaterad 09 januari 2014