• Huvudmeny

26 mars 2013

Google äger inte språket!

Företaget Google har uppvaktat Språkrådet om att ändra definitionen av ordet ogooglebar i nyordslistan. I dag tar vi i stället bort ordet och markerar samtidigt vårt missnöje med Googles försök att styra språket.

Vi har tagit bort ogooglebar från nyordslistan. Varför? En av de saker som Språkrådet är känt för är den årliga nyordslistan. Den publiceras i slutet av året och brukar leda till diskussioner om ords vara eller icke vara, deras lämplighet och livslängd. Ett syfte med nyordslistan är att visa hur samhället och språkutvecklingen samspelar med varandra.

På 2012 års lista fanns ordet ogooglebar med, i betydelsen ’som inte går att hitta på webben med en sökmotor’. Men sedan nyordslistan presenterades i december 2012 har företaget Google arbetat för att påverka Språkrådets hantering av ordet. Google hänvisar till den lagstiftning som värnar varumärken och vill att Språkrådet ändrar definitionens lydelse, för in namnet Google i definitionen och lägger till en så kallad disclaimer där vi framhåller att Google är ett varumärke.

Språkrådet har försökt att förklara nyordslistans roll och föreslå lösningar som gör att vi slipper vika från vår grundläggande syn på språket. Ingen kan bestämma vilka ord som ska finnas i språket eller över språkbrukarnas definition av ett ord. Den definition Språkrådet har angett har formulerats utifrån hur ordet används i svenskan. 

Vi har varken tid eller lust att driva den utdragna process som Google försöker dra igång. Inte heller vill vi kompromissa och ändra definitionen av ogooglebar till den som företaget vill ha. Det skulle gå emot våra principer – och språkets principer. Google har nämligen glömt en sak: språkutvecklingen bryr sig inte om varumärkesskydd. 

Ingen enskild kan bestämma över språket. Den som i framtiden googlar på ogooglebar kommer inte bara att hitta de formuleringar som Google ville ändra, och som kommer att finnas kvar på nätet trots att Språkrådet ändrat listan. Den som söker kommer också att hitta alla eventuella kommentarer som följer efter att nyheten sprids att ordet tagits bort. Det är så internetvärlden fungerar.

Vem bestämmer över språket? Det gör vi språkbrukare. Vi bestämmer gemensamt vilka ord som ska finnas och hur de definieras, används och stavas. Språket är resultatet av en pågående demokratisk process. Alla är med och bestämmer vilka ord som etableras i språket genom att välja de ord vi använder. Vill vi ha ogooglebar i språket så ska vi använda ordet och det är vår användning som avgör betydelsen – inget multinationellt företag med påtryckningsmedel. Ordet är fritt!

/Ann Cederberg, chef för Språkrådet

Mer om Googleaffären:


Uppdaterad 09 januari 2014