• Huvudmeny

18 september 2013

Regeringen föreslår att Institutet för språk och folkminnen får höjt anslag

I dag aviserar regeringen i budgetpropositionen att institutets anslag höjs med 3 miljoner kronor från och med 2014 för språkvårdande insatser. 

Anslaget avser särskilt insatser för de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråkets ställning och för svenskar med annat modersmål än svenska.

Generaldirektör Ingrid  Johansson Lind säger i  en kommentar att det är ett mycket glädjande besked.

- Det ger oss möjlighet att inom ramen för vårt pågående förändringsarbete utveckla språkvårdsarbetet inom hittills eftersatta områden.

Uppdaterad 09 januari 2014