• Huvudmeny

17 oktober 2013

På institutet pågår ett förändringsarbete

I dag har Institutet för språk och folkminnen fattat ett beslut om förändrad organisation och verksamhetsinriktning. Verksamheten kommer att koncentreras till tre orter: Göteborg, Stockholm och Uppsala. Avdelningarna i Lund och Umeå läggs ner och verksamheten där omlokaliseras.

Institutet för språk och folkminnen står inför utmaningen att forma verksamhet och organisation utifrån nya förutsättningar. Eftersom institutet dras med ett strukturellt budgetunderskott pågår ett arbete med att se över verksamhet, organisation och ekonomi.

Omlokalisering

Arbetet har bland annat resulterat i ett beslut som innebär att verksamheten i Lund och Umeå kommer att omlokaliseras. Ansvaret för samlingarna vid arkivet i Lund flyttas till avdelningen i Göteborg och ansvaret för samlingarna i Umeå flyttas till Uppsala. Var dessa samlingar kommer att placeras utreds vidare i samråd med olika regionala aktörer samt berörda organisationer för de nationella minoriteterna.

Den regionala förankringen värnas

Institutet utvecklar nu nya arbetsformer för att stärka och utveckla den regionala förankringen. Detta arbete kommer att vara prioriterat. Fortsatt samverkan med omvärlden, bland annat med universitet och högskolor, har också hög prioritet.

Ny organisation 2015

Institutets arbete och verksamhet pågår i stort sett som vanligt samtidigt som förändringsarbetet är i full gång. Anpassning av organisation och verksamhet kommer att ske successivt under hela 2014.

Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari 2015.

Uppdaterad 09 januari 2014