• Huvudmeny

7 oktober 2013

Vill ni ha hjälp att lösa språkliga problem på jobbet?

Kanske borde ni då låta en språkkonsult göra examensarbete på er arbetsplats våren 2014.

Vill ni ha hjälp med ett problem förknippat med kommunikation, texter, samtal eller språk på er arbetsplats? Behöver ni ha en undersökning om er kommunikation utförd med vetenskapliga metoder?

Våren 2014 gör studenterna på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet sitt examensarbete kopplat till en arbetsplats: ett företag, en myndighet eller annan organisation. Arbetet ska behandla ett problem knutet till kommunikation i arbets- och samhällslivet.

Undersökningen genomförs under våren 2014, men kontakter bör tas redan under 2013. Den period då studenten mest vistas på arbetsplatsen är ca 30 mars till 24 april 2013. Under perioden kan organisationen vara en plats där språkkonsulten hämtar texter, observerar, spelar in eller intervjuar eller på annat sätt deltar och samlar in sitt material. Utöver denna period kan studenterna också behöva ha kontakt för att stämma av vissa saker. Hur mycket tid det kan ta för arbetsplatsen är en förhandlingsfråga mellan organisationen och studenten – allt från ett par samtal och tillgång till material upp till att studenten vistas hos er över månad och har fortlöpande kontakt. En handledare på universitetet leder uppsatsarbetet; på arbetsplatsen behöver studenten en kontaktperson.

Examensarbetet presenteras sedan i en kandidatuppsats, men kan också presenteras på andra sätt för arbetsplatsen, om man kommer överens om det. Exempel är en kort rapport, en workshop eller dylikt, som i så fall troligen blir verklighet efter terminsslutet i juni.

Om ni är intresserade, hör av er så snart som möjligt till Mona Blåsjö, kursföreståndare Språkkonsultprogrammet. För mer information och kontaktuppgifter, se Stockholms universitets webbplatslänk till annan webbplats.


Uppdaterad 27 februari 2014