• Huvudmeny

10 januari 2013

Vem ska vinna Klarspråkskristallen i år?

Arbetar ni med språkvård? I så fall har ni chansen att vinna Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller annat offentligt organ. Den är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. Nu är det dags att nominera kandidater till 2013 års kristall. 

I år söker vi en föredömlig text som tagits fram genom ett gediget klarspråksarbete.

Skicka in ett konkret exempel på en god text. Det kan vara allt från ett beslut eller en sammanfattning av en rapport till en broschyr eller en webbtext.

Beskriv dessutom hur ni tänkt och arbetat. Vem ska läsa texten? Hur har texten anpassats efter den tänkta mottagaren? Har texten fungerat på avsett sätt? Hur har ni mätt effekten?

Texten ska inte ha tagits fram enbart med hjälp av externa konsulter, utan klarspråksarbetet bakom texten ska ha involverat medarbetarna. Det kan vara frågan om ett pågående klarspråksprojekt med utbildning och rådgivning för skribenter, eller väl fungerande upparbetade rutiner för textframställning och textgranskning.

Vi ser fram emot ert bidrag senast måndagen den 4 februari 2013.

Nomineringsblankett och mer information.


Uppdaterad 27 februari 2014