• Huvudmeny

2 maj 2013

Minoritetsspråkspriset 2013 till Josette Bushell-Mingo

Språkrådets årliga minoritetsspråkspris har tilldelas Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare på Riksteatern och knuten till den teckenspråkiga ensemblen Tyst Teater.

Minoritetsspråkspriset är en belöning för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och en uppmuntran till fortsatt arbete. Priset delades första gången ut 2012.

Juryns motivering 

”Josette Bushell-Mingo har genom sin nyfikenhet och sitt nytänkande gett det svenska teckenspråket helt nya dimensioner”.

Under 2012 regisserade Josette Bushell-Mingo den banbrytande visukalen Fame, där sång- och dansnummer framfördes på både talat och tecknat språk. Föreställningen spelades på Örebro länsteater. En dokumentär om arbetet med produktionen och en inspelning av föreställningen gjordes av Sveriges television och visades under julhelgen. Josette Bushell-Mingo har även arbetat med teaterproduktioner som rör andra minoritetsspråk, bland annat i samarbete med Norrbottensteatern, Samiska teatern och Tornedalsteatern.

Minoritetsspråkspriset delades ut den 2 maj på Språkrådsdagen, Språkrådets årliga konferens. Prisutdelare var Lena Adelsohn Liljeroth.

Kontakt 

För mer information kontakta Riina Heikkilä, 08-455 42 24, riina.heikkila@sprakradet.se eller Tommy Lyxell, 08-442 42 16, tommy.lyxell@sprakradet.se.


FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet bedriver forskning inom sitt verksamhetsområde och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Uppdaterad 09 januari 2014