• Huvudmeny

26 november 2012

Vardagsliv under andra världskriget - en ny bok med minnen från beredskapstiden

”Vi slapp bombningar och skjutningar, men påverkades i allra högsta grad” skriver Nina från Majorna, en av många röster i en nyutkommen bok med minnen från beredskapstiden.  I ”Vardagsliv under andra världskriget” berättar ett hundratal kvinnor och män om sina tankar och erfarenheter från olika delar av landet.

Även om Sverige förskonades från att dras med i kriget förändrades levnadsvillkoren och vardagslivet under andra världskriget. Våren 2007 inledde Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) dokumentationen av berättelser om vardagsliv under andra världskriget. Projektet initierades av Birgitta Skarin Frykman, professor emerita i etnologi, som ett samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Det har till syfte att undersöka hur kriget påverkade människor – kvinnor, män och barn – i deras vardagsliv och hur de hanterade några av de många olika problem som kriget medförde.

Intresset var stort och arkivet fick in över 450 berättelser tillsammans med ett stort antal fotografier och annat material. De insamlade bidragen skulle utgöra forskningsmaterial för en populärvetenskaplig antologi. Under arbetet med denna väcktes idén om att publicera en del av insamlingens många berättelser, att presentera detta rika material genom berättarnas egna ord. Materialet har ett stort värde i sig! Resultatet blev en bok med ett urval av texter, både hela berättelser och kortare citat utifrån olika teman. Den är illustrerad med material från insamlingen och omfattar hela 460 sidor. Många av skildringarna rör Västsverige men här finns även minnen från andra delar av landet. De handlar om försörjning, nya roller, ransoneringar, mat, kläder, om hur kriget var närvarande på olika sätt och hur det har påverkat livet efteråt. Här beskrivs hur tiden präglades av såväl oro och sorg som glädje och nöjen. De många rösterna ger bilder utifrån olika positioner och uppfattningar, som bidrar till att skapa en djupare förståelse för det dagliga livet under denna tid.

Kontakt

Förfrågningar, beställning av recensionsexemplar: 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg
Telefon: 031 – 10 75 30. E-post: dag@sofi.se 
Kontaktpersoner: Annika Nordström, Carina Ahlqvist

Uppdaterad 09 januari 2014