• Huvudmeny

3 maj 2012

Tre språkvårdspris har delats ut

Den 3 maj delade Språkrådet ut tre olika språkvårdspris.

1. Minoritetsspråkspriset 2012 till Kaisa Syrjänen Schaal

Språkrådet har instiftat ett pris, Minoritetsspråkspriset, som i år delades ut för första gången. Syftet är att uppmärksamma en person eller en organisation som arbetar för att främja och skydda minoritetsspråken i Sverige.

Priset går i år till Kaisa Syrjänen Schaal ”för hennes helhjärtade engagemang för minoriteternas språkliga rättigheter och för hennes betydande insatser för minoritetsspråkens status, utveckling och revitalisering i Sverige”.

Priset delades ut i dag, den 3 maj, av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, på konferensen Språkrådsdagen i Folkets Hus, Stockholm.

Kontakt

För ytterligare information om Minoritetsspråkspriset, kontakta Margaretha Terner, tfn 08-455 42 22.

2. Klarspråkskristallen 2012 till Arbetsmiljöverket

Klarspråkskristallen, priset för ett klart och begripligt offentligt språk, går i år till Arbetsmiljöverket.

Juryns motivering lyder: ”Klarspråkskristallen 2012 tilldelas Arbetsmiljöverket för myndighetens genomtänkta informationskampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Ett gediget bakgrundsarbete, med en tydlig målgruppsanalys och brukarundersökningar, har följts upp av ett ambitiöst genomförande där språkval, teknik och kommunikationskanaler samspelar. Tack vare bredd och kreativitet har kampanjen fått stort genomslag hos en svårnådd och rörlig målgrupp.”

Priset delades ut i dag, den 3 maj, av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, på konferensen Språkrådsdagen i Folkets Hus, Stockholm.

Kontakt

För ytterligare information om Klarspråkskristallen, kontakta Nathalie Parès, tfn 08-442 42 17.

3. Erik Wellanders pris 2012 till Karin Milles

– för forskning om snippa, hen och jämställt språk

Erik Wellanders pris år 2012 för förtjänstfull vetenskaplig insats inom språkvårdens område har tilldelats docent Karin Milles, Södertörns högskola, för att hon "med starkt engagemang och stor framgång undersökt språkets möjligheter att bidra till ett mer jämställt samhälle, bland annat genom sin forskning om mäns och kvinnors arbetsplatssamtal, ordet snippas etablering och könsneutrala pronomen."

Stiftelsen Erik Wellanders fond delar sedan 1958 ut ett årligt pris till en språkvetare som gjort viktiga forskningsinsatser med anknytning till språkvård. Erik Wellander var Sveriges ledande språkvårdare årtiondena kring 1950 — band annat skrev han den klassiska boken Riktig svenska — och fonden instiftades i samband med hans sjuttioårsdag 1954. Prissumman uppgår till 50 000 kronor.

Priset delades ut i dag, den 3 maj, av professor Olle Josephson, på konferensen Språkrådsdagen i Folkets Hus, Stockholm.

Kontakt

För ytterligare information om Erik Wellanders pris, kontakta Olle Josephson, tfn 08-16 34 76.

För ytterligare information, se Språkrådets webbplats.


FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 

Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Uppdaterad 09 januari 2014