• Huvudmeny

23 april 2012

Språkrådsdagen 3 maj – en heldag om språken i Sverige

Språkrådet bjuder den 3 maj in till Språkrådsdagen – en inspirerande heldagskonferens om språken i Sverige. Ledande språkvårdare och språkvetare presenterar ny forskning om dagens svenska.

Dagen rymmer många intressanta ämnen, bl.a. muntligt myndighetsspråk, EU-översättning, jiddisch, skrivutveckling under högstadiet, snabbläsning och läsförståelse. Vi får också höra om vokalernas svängrum och om myndigheternas (obegripliga) språk när de talar som sig själva.

Tre språkvårdspriser

Mot slutet av dagen delas 2012 års språkvårdspriser ut:

Minoritetsspråkspriset. Priset, som i år delas ut för första gången, går till en person eller en organisation som arbetat för att skydda och främja minoritetsspråken i Sverige. Prisutdelare är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning. Priset delas ut till en forskare som haft stor betydelse för svensk språkvård. Prisutdelare är professor Olle Josephson.

Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk. Priset delas ut till en statlig myndighet, en kommun eller ett landsting. Prisutdelare är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Tid: 3 maj kl. 8.45–16.30. Prisutdelningen inleds cirka kl. 15.30. 

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm. 

Moderator är Nedjma Chaouche.

Kontakt

För ytterligare information och fullständigt program, se Språkrådets webbplats eller kontakta Christian Mattsson, tfn 08-442 42 03, eller Språkrådets chef Lena Ekberg, tfn 08-442 42 01.


FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 

Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Uppdaterad 09 januari 2014