• Huvudmeny

1 juni 2012

Projektmedel till de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen har fördelat 3,5 miljoner kronor till 33 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Institutet har bland annat prioriterat språkprojekt som riktas till barn och ungdomar.  

Det är nu tredje året som bidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken fördelas och intresset för satsningen är fortfarande stort. Det har kommit in ansökningar från hela landet och från olika organisationer. Den totala summan för årets sökta medel uppgick till nästan 11 miljoner kronor.

– Vi ser att det finns ett stort behov av stöd och är förstås glada över att kunna dela ut bidrag till så många spännande projekt även om det är tydligt att pengarna inte alls täcker behovet, säger Raija Kangassalo, som leder beredningsarbetet vid institutet.

Bland de projekt som beviljats medel i år finns språkbad, kulturbad och andra former av språk- och kulturläger. Vid fördelningen av bidragen har språkprojekt som riktas till barn och ungdomar prioriterats särskilt. Dessutom har projekt med inriktning på språket som kulturbärare och språköverföring mellan generationer främjats. Samtliga nationella minoritetsspråk - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - finns representerade bland de som beviljats bidrag. 

Kontakt

För mer information kontakta Raija Kangassalo, tfn: 08-45 54 221, e-post: raija.kangassalo@sprakradet.se


FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Uppdaterad 09 januari 2014