• Huvudmeny

11 september 2012

Institutet presenterar nyutgiven ordbok över skånska dialektord

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) har nyligen publicerat Skånska dialektord.

Det är en lättillgänglig och innehållsrik ordbok där man får veta vad orden betyder, hur de uttalas och vad de har för normaliserad svensk form. Man kan också ta reda på hur en viss betydelse kan uttryckas på en skånska som nu är mindre vanlig och hos många bara lever i minnet av hur mormor eller farfar pratade. I boken visas också hur man via nätet kan söka i en databas med dialektord ur en stor samling i Lund. 

DAL presenterar boken och visar lite av sin verksamhet  måndagen den 17 september klockan 15.00, på Gerdagatan 9 i Lund. 

Vi bjuder på kaffe och förfriskning. Hjärtligt välkomna!

Kontakt

För mer information kontakta DAL på 046-19 24 90 eller e-post dal@sofi.seFAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Uppdaterad 09 januari 2014