• Huvudmeny

19 december 2012

Ann Cederberg ny chef för Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen kommer att anställa FD Ann Cederberg som chef för Språkrådet. Ann Cederberg kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef vid Högskolan Kristianstad.

– Ann Cederberg har lång erfarenhet av ledarskap inom den akademiska sfären. Jag är mycket glad att få hälsa henne välkommen till institutet och till ett spännande uppdrag som chef för Språkrådet, säger generaldirektör Ingrid Johansson Lind.

Ann Cederberg är disputerad i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon har varit verksam som universitetslektor och har en mångårig erfarenhet av chefs- och ledningsuppdrag vid både Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad. Hon tillträder tjänsten som chef för Språkrådet den 1 mars 2013.


FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Institutets avdelning Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk.

Uppdaterad 09 januari 2014