• Huvudmeny

8.6.2020

Uudessa raportissa ehdotuksia Lexin-sanakirjojen uudistamiseksi

Mitä tutkimus voi opettaa meille siitä, kuinka kielen alkeita opetteleville tarkoitettua sanakirjaa voidaan kehittää ja parantaa? Tätä valaisee Kielineuvoston julkaisema uusi raportti: Framtidens Lexin – forskningsöversikt (Tulevaisuuden Lexin – tutkimuskatsaus).

Ensimmäinen Lexin-sanakirja julkaistiin 1980-luvun alussa, lähes neljäkymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut paljon muutoksia. Ennen kaikkea uusi tekniikka, meneillään oleva digitalisaatio, lisääntynyt maahanmuutto Euroopan ulkopuolelta sekä ruotsin kielen taitoja ja nopeaa kotoutumista koskevat kasvavat vaatimukset ovat luoneet uusia edellytyksiä ja mahdollisuuksia toisen kielen oppimisessa käytettäville monikielisille sanakirjoille.

Ruotsin alkeisopetuksessa käytettäviä sanakirjaresursseja tarvitaan enemmän kuin koskaan. Kuinka Lexin-sanakirjoja voidaan kehittää helpottamaan ruotsin oppimista erittäin heterogeeniselle ryhmälle, johon kuuluvien oppimistausta ja edellytykset oppia kieliä vaihtelevat paljon? Minkätyyppisiä sanoja sellaisessa sanakirjassa tulee olla? Kuinka sanakirja pitäisi muotoilla, jotta myös tottumattomat sanakirjan käyttäjät pystyisivät helposti käyttämään sitä?

Raporttiin Framtidens Lexin – forskningsöversikt (Tulevaisuuden Lexin – tutkimuskatsaus) on koottu monikielisyyttä ja leksikografiaa koskevaa tutkimustietoa. Siten halutaan tutkia, kuinka Lexin-sanakirjoja voidaan kehittää ja millaisia tulevaisuuden monikielisten sanakirjaresurssien tulisi olla. Raportin ovat laatineet Ann-Kristin Hult ja Lisa Loenheim, jotka ovat molemmat pohjoismaisten kielten filosofian tohtoreita. Kielineuvoston käynnistämä tutkimus on osa laajempaa hanketta, joka käsittelee monikielisten sanakirjojen kehittämistä ja mukauttamista eri kohderyhmille.

Lisätietoa ja raportti ruotsiksilänk till annan webbplats

Uppdaterad 08 juni 2020