• Huvudmeny

2.6.2020

Uusi raportti: muiden kielten vaikutus ruotsin kieleen – kuinka siihen asennoidutaan?

Kuinka reagoimme lähiöslangiin, englanninkieliseen korostukseen tai kielenvaihtoon kesken lauseen? Raportti Attityder till spår av andra språk i svenskan (Asennoituminen muiden kielten vaikutuksiin ruotsissa) antaa vastaukset.

Onko hienoa, typerää vai jopa uhka ruotsin kielelle sekoittaa puheeseen englannin sanoja esimerkiksi seuraavasti: ”känna sig lite mer at ease med den nya situationen”? Ihmiset asennoituvat eri tavoin piirteisiin, joiden katsotaan olevan vieraan kielen ainesta ruotsissa. Kyse voi olla lainasanoista, koodinvaihdosta, vieraasta korostuksesta tai lähiöslangista.

Ruotsin kielenhuollossa näkökanta on vaihdellut. Muiden kielten vaikutuksen on joko katsottu rikastuttavan ruotsin kieltä tai uhkaavan sen arvoa ja erityisasemaa osana ruotsalaista kulttuuriperinnettä. Usein molemmat näkökannat ovat olleet käytössä samanaikaisesti, esimerkiksi kun jonkin kielen vaikutusta pidetään uhkana, mutta joidenkin toisten kielten vaikutusta pidetään rikastuttavana.

Koottua tietoa kieliasenteista

Kielineuvosto, joka on osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta (Isof), haluaa koota tietoa asennoitumisesta muiden kielten vaikutukseen ja julkaisee nyt koosteen tutkimuksista, joita alalla on tehty. Pääpaino on 10–15 viime vuoden aikana julkaistuissa tutkimuksissa. Raportin on kirjoittanut Uppsalan yliopiston tutkija Ellen Bijvoet. Raportissa hän etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka ihmiset Ruotsissa suhtautuvat muiden kielten vuorovaikutukseen Ruotsissa?
  • Mitä sosiaalisia arvoja yhdistetään ruotsin kieleen, kun kyse on esimerkiksi englannin, suomen tai arabian aiheuttamasta vieraasta korostuksesta, lainasanasta tai koodinvaihdosta?
  • Mitä kieliä tai kieliperheitä on tutkittu tästä näkökulmasta?
  • Miten ruotsiin asennoidutaan monikielisillä esikaupunkialueilla, joissa kielen usein katsotaan saaneen vaikutuksia muista kielistä?
  • Keiden ruotsalaisten kieliasenteista tiedämme mitään?

Lue raportti.länk till annan webbplats

Uppdaterad 03 juni 2020