• Huvudmeny

3.4.2020

Uutta oppimateriaalia suomeksi ja romaniksi

Oppimateriaalien ajatuksena on, että pelien, kuvitusten ja leikin avulla on sekä helpompaa että hauskempaa oppia. Oppimateriaalit ovat vapaasti ladattavissa pdf-tiedostoina.

Suomenkielisen oppimateriaalin on laatinut opettaja Anna-Mari Ojutkangas-Hedlund, ja sen on kuvittanut Markku Huovila. Oppimateriaali koostuu kahdesta pelistä: Gottlund 1817 ja Gränsen 1809 (Gottlund 1817 ja Raja 1809). Peleissä sekä oppiminen että leikki ovat sovellettavissa eri ikäisille lapsille, esikoululuokasta aina peruskoulun 6. luokkaan asti.

Myös romanikielisissä oppimateriaaleissa annetaan tilaa mielikuvitukselle. Mure anglune paramići -materiaalia (Ensimmäiset satuni) on käytetty jo vuosia, mutta nyt se on ladattavissa maksuttomana versiona kalderash-varieteettina. Romanikieliset kielikortit varieteeteilla arli, kalderash, lovari ja kaale koostuvat sadasta kuvitetusta kortista, joissa on sanoja eri varieteeteilla. Sekä satuja että kielikortteja voi käyttää eri tavoin lasten tarpeiden ja ennakkotaitojen mukaan. Kielikortit voi tilata osoitteesta info@rufs.org.

Täältä löydät kaikki Ruotsin kansallisiin vähemmistökieliin ja ruotsalaiseen viittomakieleen liittyvät oppimateriaalit.länk till annan webbplats

Lue lisää (ruotsiksi)

Läromedel i finska: Gottlund i Dalarna 1817länk till annan webbplats

Läromedel i finska: Gränsen 1809länk till annan webbplats

Läromedel i romska: Mure anglune paramićilänk till annan webbplats

Läromedel i romska: Romska språkkort kaale, arli, kelderash och lovaralänk till annan webbplats

Uppdaterad 03 april 2020