• Huvudmeny

19.7.2016

Nimilait työn alla

Ruotsissa ja Suomessa valmistellaan uudistuksia henkilönnimilakeihin.

Niin Ruotsissa kuin Suomessa on katsottu etu- ja sukunimiä sääntelevien lakien kaipaavan ajanmukaistamista. Ruotsin lakiuudistuksen tavoitteena on ensiksikin vahvistaa yksilön mahdollisuuksia valita oma nimensä ja toiseksi tehdä lainsäädännöstä saavutettavampaa. Suomessa pyritään siihen, että etu- ja sukunimiä koskeva sääntely vastaisi paremmin nykyaikaisia arvostuksia. Myös Suomessa uudistuksen taustalla on lainsäädännön yksinkertaistaminen ja nimiasioiden käsittelyaikojen lyhentäminen.

Ruotsissa sukunimen saa lakiuudistuksen myötä hakemuksella, eli syntymän tai adoption yhteydessä sukunimeä ei enää saa automaattisesti. Lisäksi Ruotsin tavallisimmat sukunimet tulevat vapaaseen käyttöön ja kaksoissukunimen valitseminen mahdollistetaan. Sen sijaan uusia välinimiä (mellannamn) ei ole mahdollista ottaa jatkossa. Uudistuksessa nimiasiat siirrettäisiin Veroviraston käsiteltäväksi.

Suomen oikeusministeriön julkaisemassa muistiossa ehdotetaan muun muassa, että lapsi voisi saada kaksoissukunimen, jos vanhemmilla on eri sukunimet. Lisäksi sukunimisuojan lieventämistä pohditaan. Etunimien osalta lakiin ehdotetaan kirjattavaksi esimerkiksi lapsen edun huomioiminen nimen valinnassa. Byrokratiaa halutaan vähentää lisäämällä maistraattien toimivaltaa nimihakemusten käsittelyssä.

Lakiuudistus tapahtuu ensin Ruotsissa, sillä maan hallitus esitteli uuden lakiehdotuksen huhtikuussa 2016 ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 heinäkuussa. Suomessa hallituksen esitys uudeksi nimilaiksi annetaan eduskunnalle syksyllä 2017.

Ota kantaa -sivustolla on myös mahdollista kertoa oma mielipiteensä asiasta 25.7. asti.

Lue lisää:

Ruotsin hallituksen tiedote uudesta nimilaistalänk till annan webbplats (ruotsiksi)

Suomen oikeusministeriön esittely nimilainsäädännön uudistamisestalänk till annan webbplats

Otakantaa.fi:n kyselylänk till annan webbplats nimilain uudistamistarpeista (25.7. asti)

Helsingin Sanomien uutinenlänk till annan webbplats uudistuvasta laista ja suomalaisten avioparien sukunimikäytänteistä

Uppdaterad 19 juli 2016