• Huvudmeny

1.7.2016

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 10 vuotta

Kielineuvosto ja Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos viettävät 1. heinäkuuta 10-vuotispäiviään.

Kielineuvosto muodostettiin vuonna 2006, kun Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, Ruotsin kielilautakunta (Svenska språknämnden) ja hallituksen kanslian virkakieliryhmä yhdistettiin. Samalla Kielineuvostosta tuli osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta, joka vaihtoi ruotsinkielisen nimensä muodosta Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) muotoon Institutet för språk och folkminnen (ISOF).

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on kielenhuollon ohella lisätä ja levittää tietoa kielistä, murteista, kansanperinteestä, nimistä ja muusta Ruotsin aineettomasta kulttuuriperinnöstä.

Kielineuvosto taas on Ruotsin virallinen kielenhuoltoelin, jonka toimintaan kuuluu myös kielipolitiikka. Ruotsin kielen rinnalla Kielineuvostossa huolletaan kansallisia vähemmistökieliä ja ruotsalaista viittomakieltä. Lisäksi viraston tehtäviin kuuluu seurata muitakin Ruotsissa käytettäviä kieliä. Kielineuvosto seuraa myös kielilain toteutumista ja tukee eri viranomaisten virkakielityötä.

Ingrid Johansson Lind on toiminut Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2008. Hänen mukaansa tutkimuslaitoksella on vaikeita vuosia takanaan, mutta nyt on aika keskittyä tulevaisuuteen, kehitykseen ja strategiseen ajatteluun. Tärkeitä osa-alueita ovat muun muassa tutkimustyön kehitys sekä tiedonlevitys – esimerkiksi Ruotsin kielitilanne on muuttunut uusien maahan tulijoiden myötä, ja Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella on tässä oma vastuunsa. Johansson Lindin haastattelu on kokonaisuudessaan luettavissa Insidan-palstalla.

Lue lisää (ruotsiksi)

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen historiikki

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen eri osa-alueet

Ingrid Johansson Lindin haastattelu

Uppdaterad 01 juli 2016