• Huvudmeny

Nyheter

Här hittar du Isofs senaste nyheter.

 • Unescomöte om levande traditioner

  Fem personer som sitter bakom ett bord i en stor konferenssal. På bordet står en skylt med texten "Sweden". 13 december 2019 Den 9–14 december deltar Isof i ett internationellt Unescomöte om tryggande av det immateriella kulturarvet. Mötet äger rum i Colombia och samlar nära 750 deltagare från hela världen.
 • Tio år med språklagen

  tidskriftsomslag 12 december 2019 Det nya numret av Klarspråk handlar om språklagen, som trädde i kraft för tio år sedan. Hur ser läget ut nu?
 • Workshop om hur jiddisch kan stödjas genom livet

  11 december 2019 Vilka språkliga behov och möjligheter har människor i olika åldrar och i livets olika skeden? Nu kan du anmäla dig till en workshop om hur jiddisch kan stödjas genom livet.
 • Workshop om hur romani chib kan stödjas genom livet

  11 december 2019 Den 5 december höll Isof en workshop om hur romani chib kan och bör stödjas genom livet.
 • Workshop om hur finska kan stödjas genom livet

  10 december 2019 Vilka språkliga behov och möjligheter har människor i olika åldrar och i livets olika skeden? Nu kan du anmäla dig till en workshop om hur finska kan stödjas genom livet.
 • Workshop om hur finska kan stödjas genom livet

  10 december 2019 Vilka språkliga behov och möjligheter har människor i olika åldrar och i livets olika skeden? Nu kan du anmäla dig till en workshop om hur finska kan stödjas genom livet.
 • Nya rapporter belyser språklagen och språkläget

  bokomslag 6 december 2019 Språkrådet vid Isof presenterar idag resultatet av två olika undersökningar, båda med stark koppling till språklagen, som i år firar 10 år.
 • Frågelista om samisk migration

  4 december 2019 Nu samlar Isof in berättelser om samisk migration. Frågelistan berör olika former av förflyttningar och det är människors egna berättelser och erfarenheter som står i fokus.
 • Nu kan du söka bidrag till de nationella minoritetsspråken

  29 november 2019 Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2020.
 • Workshop om hur meänkieli kan stödjas genom livet

  28 november 2019 Vilka språkliga behov och möjligheter har människor i olika åldrar och i livets olika skeden? Nu kan du anmäla dig till en workshop om hur meänkieli kan stödjas genom livet.
 • Ny bok om göteborgska

  bokomslag 27 november 2019 Varför säger göteborgaren änna , la , knô och brôte ? Varför uttalas kors som koss och luva som lyvva ? I boken Göteborgsgrammatik tittar författarens Lars-Gunnar Andersson närmare på göteborgskan.
 • Välkommen till isof.se!

  19 november 2019 Nu byter vår webbplats namn till isof.se. Samtidigt ändrar vi myndighetens e-postadresser.
 • Nya läromedel i finska

  14 november 2019 Suomea pikkuväelle (Finska för småfolk) och Lukukoira Max (Läshunden Max) är två nya webbläromedel i finska för låg- och mellanstadiet.
 • Vad tycker Isofs språkvårdare om rätt och fel?

  13 november 2019 Undrar du vad språkvårdare tycker om rätt och fel i olika språkfrågor? I en intervju förklarar Språkrådets Maria Bylin den statliga språkvårdens uppdrag, men också hur språkvårdens språksyn ser ut.
 • Gömt eller glömt på Arkivens dag

  8 november 2019 Den 9 november är det dags för Arkivens dag, en dag då landets arkivinstitutioner bjuder in till öppna hus. Välkommen till Isof i Uppsala!
 • Nytt nummer av Kieliviesti ute nu

  5 november 2019 Nu finns ett nytt nummer av Kieliviesti ute.
 • Språkkurs för ungdomar på Instagram

  16 oktober 2019 Sverigefinska ungdomsförbundet har lanserat en nybörjarkurs för ungdomar på Instagram med namnet Kuusi palaa. Institutet för språk och folkminnen har stöttat projektet med ett revitaliseringsbidrag för nationella minoritetsspråk.
 • Aleksis Kivi-dagen och finska litteraturens dag

  10 oktober 2019 Idag firas Aleksis Kivi-dagen och finska litteraturens dag i Finland.
 • Konferens om musik och minoriteter

  9 oktober 2019 Musik och minoriteter är temat för en internationell konferens som arrangeras i Uppsala 22–28 juni 2020. Konferensen vänder sig till forskare och studenter inom musik- och dansvetenskap, etnologi och angränsande ämnen.
 • Satsning ska lyfta de små språken i Norden

  3 oktober 2019 Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att samordna Nordiska ministerrådets satsning på att lyfta de mindre språken i Norden. Det kommer att ske genom olika insatser bland annat inom kultur.
 • Isof föreslår att språkcentrum inrättas för jiddisch och romani chib

  1 oktober 2019 Institutet för språk och folkminnen (Isof) har utrett inrättandet av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken. I en tidigare delrapport föreslogs språkcentrum för finska och för meänkieli. I slutrapporten föreslår Isof att språkcentrum bör inrättas även för jiddisch respektive romani chib – och att båda dessa ska placeras i Stockholm.
 • Språkkurser och memtävling på årets språkkafé

  Fyra personer som sitter bakom ett avlångt bord med informationsmaterial. I bakgrunden en plansch med information om Språkrådet. 27 september 2019 I samband med Europeiska språkdagen deltog Isof i det årliga Språkkaféet på Europahuset i Stockholm. Omkring 600 elever var på plats för att lära sig mer om olika språk.
 • Lär dig mer om tillgänglighet

  20 september 2019 Det nya numret av Klarspråk handlar om projektet Begriplig text och den nya lagen om digital tillgänglighet.
 • Språk i Norden om språket i sociala medier

  10 september 2019 Språk i Norden är en årsbok som ges ut av Nätverket för språknämnderna i Norden. Temat för 2019 års utgåva är språket i sociala medier.
 • Satsning ska stärka de nordiska små språken

  10 september 2019 Här är medlemmarna i den ad hoc-grupp som utsetts inom uppdraget Små språk i Norden.
 • Hörande teckenspråkiga barn får sällan chans att utveckla sitt modersmål i skolan

  9 september 2019 Hörande barn med teckenspråkiga föräldrar växer upp med det svenska teckenspråket, men när de kommer upp i skolåldern har de begränsade möjligheter att få modersmålsundervisning. Det visar en ny rapport från Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.
 • Symposium om äldre språkhistoria

  3 september 2019 Äldre språkhistoria – yngre forskare. Det är rubriken på ett symposium som arrangeras i Uppsala torsdagen den 12 september.
 • ”Alla berörs av terminologi”

  3 september 2019 Vid årsskiftet utökades och förstärktes Isofs terminologiverksamhet och Isofs språkvårdare i fackspråk och terminologi har nu blivit varma i kläderna. Den 11 oktober firas internationella klarspråksdagen med ett seminarium där temat är terminologi.Uppdaterad 18 november 2019