• Huvudmeny

Isofs uppdrag

Isof har ett uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige.

Som ansvariga för konventionsarbetet har Isof lagt grunden för en organisation som ska täcka alla de delar som det immateriella kulturarvet kan bestå av.

Eftersom det är ett stort område som består av allt från muntlig berättartradition och hantverk till kunskap om naturen har arbetet delats in i fyra olika områden, så kallade noder.

Varje nod består av en ansvarig myndighet och ett stort nätverk av olika organisationer, föreningar och ideella aktörer som ska samarbeta och sprida information om det arbete som pågår.

Arbetsområden för noderna

De fyra noderna har följande arbetsområden:

A. Isof och Nordiska museetlänk till annan webbplats
Muntliga traditioner och uttryck, däribland språket som förmedlare av det immateriella kulturarvet samt sociala sedvänjor, riter och högtider; kunskap och sedvänjor rörande universum.

B. Nämnden för hemslöjdsfrågorlänk till annan webbplats
Traditionell hantverkskunskap.

C. Statens musikverk/Svenskt visarkivlänk till annan webbplats
Framföranden – musik, dans och teater.

D. Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats
Kunskap och sedvänjor rörande naturen samt kulturarv som hör samman med materiella kulturarv och kulturmiljöer i Sverige.

Slutrapporten Levande traditioner

En slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige överlämnades till Kulturdepartementet den 14 februari 2014.

Läs mer

Slutrapporten Levande traditioner, 2014PDF (pdf, 1.2 MB)

Uppdaterad 11 mars 2021