• Huvudmeny

8 december 2015

Levande traditioner i Nordegren & Epstein

Vad krävs det för att en levande tradition ska bli klassad som immateriellt kulturarv av Unesco? Den frågan fick institutets Annika Nordström i radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1.

Exempel på levande traditioner

Handskmakeri, Sagobygden­–Berättarnätet Kronoberg, Fäbodkultur och Fika är några av de förslag som finns med på förteckningen. Foto: Helsingborgs museer, Sagomuseet och Tommy Arvidsson, Upplandsmuseet.

Annika Nordström berättade bland annat att institutet under hösten har lanserat en förteckning på webben över levande traditioner och sade att hon hoppas att förteckningen kan fungera som en inspirationskälla.

"Jag hoppas att människor kan gå in på webben och läsa om vad immateriella kulturarv kan vara och samtidigt fundera på hur de själva kan bidra och komma med förslag."

Även Pauline Palmcrantz, medlem i föreningen svenska fäbodbrukare, deltog i prgrammet och berättade om fäbodkultur som är ett av förslagen på förteckningen.

Lyssna på inslaget

Nordegren & Epstein i P1: Fäbodkultur tillräckligt mycket tradition för Unesco?länk till annan webbplats

Läs mer om levande traditioner

Levande traditioner – immateriella kulturarv
Levande traditioner – Förteckningen

Uppdaterad 08 december 2015