• Huvudmeny

Det tionde kommittémötet

Det tionde mötet i den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet äger rum i Namibia den 30 november – 4 december 2015.

Kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå och har utvecklat en strategi för global kunskapsuppbyggnad. Ett stort antal fältkontor har byggts upp över världen och 55 länder ingår i tvååriga projekt för att sprida kunskap och vidta åtgärder för tryggande av immateriella kulturarv. Kommittén fattar också beslut om bistånd till olika projekt och om konventionens listor.

Läs mer om mötet

Tenth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritagelänk till annan webbplats (på engelska)

 

Uppdaterad 19 oktober 2015