• Huvudmeny

27 november 2014

Sverige deltar i Unescomöte om levande traditioner

24–28 november hålls ett stort möte om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Vi finns på plats i Paris tillsammans med mer än 900 delegater från 130 länder.

mötessal

Det är det nionde mötet i den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Från Institutet för språk och folkminnen deltar Annika Nordström, arkivchef på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) och Annika Sjöberg, Unescosamordnare.

"Här i förhandlingssalen diskuteras, under strikta former, bland annat de kulturarv som nominerats till konventionens representativa lista och ute i foajén väntar en rad utövare. Där kokar det av musik och dans, olika ritualer och hantverk från hela världen. Dessa traditioner finns med som förslag och om de antas väntar ett framträdande för kommittén", rapporterar de från mötet.

Ska synliggöra immateriella kulturarv

Den representativa listan kan ses som ett sätt att synliggöra de immateriella kulturarven, som länge varit i skymundan för de materiella. Flera förslag har redan antagits, bland annat traditionen att bada rökbastu i Estland, den afro-brasilianska Capoeiradansen och från Bulgarien en speciell mattvävningsteknik kallad Kilimi.

Kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå och har utvecklat en strategi för global kunskapsuppbyggnad. Ett stort antal fältkontor har byggts upp över världen och 55 länder ingår i tvååriga projekt för att sprida kunskap åtgärder för tryggande av immateriella kulturarv. Kommittén fattar också beslut om bistånd till olika projekt och om konventionens listor.

"Här synliggörs konventionens potential att sammanföra människor från olika delar av världen, men också en del av de utmaningar som ligger i att kulturarv kan användas för olika syften, exempelvis politiska och ekonomiska", säger Annika Sjöberg och Annika Nordström.

Fakta

Unescos verksamhet inom kulturprogrammet har som mål att bevara mångfalden inom kulturarvet och att skapa dialog och utbyte mellan olika kulturer. Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och ratificerades av Sverige 2011. Den syftar till att trygga och öka kunskapen om uttryck, kunskaper, färdigheter och traditioner världen över.

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att utveckla arbetet med konventionen i Sverige.

Läs mer

Levande traditioner

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Unesco. Texterna finns endast på engelska.

Ten elements inscribed on Representative List of the Intangible Cultural HeritagePDF (pdf, 46.7 kB) (UNESCO Press Release No.2014-140)

Eight elements from Algerie, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina , Brazil , Bulgaria and Burundi inscribed on Representative List of the Intangible HeritagePDF (pdf, 45.1 kB) (UNESCO Press Release No.2014-139)

Traditions from Kenya, Uganda and Venezuela inscribed for Urgent SafeguardingPDF (pdf, 42.8 kB) (UNESCO Press Release No.2014-138)

Opening of the 9th Session of Intangible Cultural Heritage CommitteePDF (pdf, 76.2 kB) (UNESCO Press Release No.2014-137)

Uppdaterad 15 oktober 2015