• Huvudmeny

22 september 2015

Nytt nordiskt samarbete om levande traditioner

Representanter från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Färöarna och Island träffades i Göteborg den 23—24 september för att diskutera levande traditioner.

Nordiskt möte, levande traditioner.

Unescos konvention om det immateriella kulturarvet finns till för att trygga det som inte går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner. Den 23-24 september träffades representanter från de nordiska länderna för att stärka samarbetet kring konventionen och för att diskutera eventuella gemensamma framtida satsningar i form av exempelvis seminarier, konferenser och tematiska inriktningar.

Några av frågorna som fanns på agendan var: Hur långt har arbetet med konventionen kommit i de olika nordiska länderna? Hur är det organiserat? Vilka satsningar görs för att vidareföra det immateriella kulturarvet? Hur kan vi gemensamt arbeta med konventionen i den nordiska kontexten?

Under ett tidigare möte i Paris träffades representanter för de olika nordiska länderna för första gången för att diskutera erfarenheter av arbetet med konventionen.

Sverige undertecknade konventionen om immateriella kulturarv i januari 2011. Sedan dess har Institutet för språk och folkminnen arbetat med att utveckla konventionsarbetet i Sverige.

Läs mer

Unescouppdraget

Uppdaterad 15 oktober 2015